Zoek!

Contact
Acties


Disclaimer

Website

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is of dat deze na verloop van tijd veroudert. Adformedia is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen.

Adformedia behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Adformedia worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie kunt u doen via de contactpagina op deze site.

Prijzen

Alle prijzen op deze site zijn excl.19% BTW, tenzij anders vermeld.

Vraag informatie aan
Home| Disclaimer| Privacy Statement